Search for:

Address:

Karunalaya Balgrhu(HIV/AIDS)

Ram Nagar,Shiye,

Tal: Karveer.

Dist: Kolhapur. 416 122.

Phone: 0231-2338006, 09960012496, 9623003128

Email: shalomstuti_01@rediffmail.com,shalomstuti@gmail.com

    ×